Časté dorazy
Click Here

Fotovoltaické panely nemusí být v zásadě orientované na jih. Při orientaci na východ či západ je ztráta zhruba 20%, ale s lepším rozložením výroby během dne. Každou instalaci je nutné posoudit individuálně.

Nemovitost, u které chcete instalovat FVE musí být v katastru nemovitostí zapsána jako rodinný dům i jako rekreační objekt, musí mít své č.p. nebo č.e. a je minimálně 24 měsíců využíván k trvalému bydlení.
Dotace je možné získat i pro tzv. ostrovní systémy, je však podmínkou doložit důkaz o skutečnosti že je objekt skutečně bez připojení k síti.

Finanční dotace je limitovaná o výkonu vaší FVE 10kWp, jakýkoliv výkon nad 10kWp již dotace nezahrnuje. Avšak majitel FVE o výkonu vyšším než 10 kWp potřebuje živnostenské oprávnění a získat licenci od ERÚ.
Nad 20 kWp je na víc třeba stavební povolení.

Díky FVE na klíč za vás vše rádi vyřídíme. Učiníme nezbytné kroky při řešení dotace z programu Nová zelená úsporám.
Předáte nám plnou moc k zajištění potřebné administrativy našimi pracovníky (Smlouva o připojení výrobny, Žádost o první paralelní připojení zdroje, dotace ze SFŽP a MŽP, pokud je vaše nemovitost v chráněné krajinné oblasti či památkové zóně). Dotaci, povolení distributora a kompletní dokumentaci vyřešíme na základě podepsané SoD (smlouvě o díle).

Nová zelená úsporám je dotační program, určený na energetické úspory rodinných a bytových domů, který funguje od  21. září 2021 až do konce roku 2030.

Garantujeme vám bezproblémový chod vaší fotovoltaické elektrárny v řádech několika let. Výrobci, se kterým spolupracujeme, nabízí záruku na panely až 25 let na ztrátu jejich výkonu. Baterie mají záruku 10 let (nebo 6.000 cyklů) a střídač 10 let. 

Doba návratnosti se odvíjí od spotřeby, ceny elektřiny a také od velikosti fotovoltaiky i vybrané akumulace. Běžně je tato doba kolem 8 let. Není to však pravidlem. Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám energie se doba návratnosti snižuje. Návratnost investice tak může být i méně než 5 let. Fotovoltaické elektrárny navrhujeme na míru nemovitostem tak, aby se doba návratnosti dostala na minimum.

V podstatě žádné nebo minimální.

Střídač a baterie mají provozní teploty cca od 0 – 40°C, nicméně ideální je 10-20°C, doporučili bychom tedy umístění v garáži nebo technické místnosti. Veškeré případné úpravy jsou vždy řešeny individuálně dle nemovitosti na níž instalace probíhá.

Baterie - 10 let

Střídače - 10 let

Panely - 15 let na produkt a 25-30 let na výkon (neklesne pod 80% výkonu původního)

Práce - 2 roky

Kontakt

Telefon: +420 721 037 979
Email: info@lmssystem.cz
po-pá 09:00 - 18:30

Zodpovíme každou otázku
do 24 hod!

Milan Šimon

+420 606 253 668
simon@lmssystem.cz

Lukáš Vondráček

+420 721 037 979
l.vondracek@lmssystem.cz

Samuel Adam

+420 607 478 620
adam@lmssystem.cz